ภาพกิจกรรม : ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีคนที่ 9 มศว