ภาพกิจกรรม : งานทำบุญเลี้ยงพระ วันสถาปนาสำนักทดสอบฯ 55 ปี