โครงการประหยัดพลังงาน สำนักทดสอบฯ
                  
   
5 วิธีประหยัดพลังงาน
     
รณรงค์การนำกลับมาใช้ใหม่
     
รณรงค์การพักหน้าจอคอมพิวเตอร์
     
รณรงค์แยกขวดพลาสติก
     
รณรงค์แยกซองกาแฟ
     
รณรงค์การใช้กระดาษทิชชู่ ครั้งละไม่เกิน 5 แผ่น