ภาพกิจกรรม : งานทำบุญเลี้ยงพระ วันสถาปนาสำนักทดสอบฯ