วารสารการวัดผลการศึกษา
                  
   
หมายเลขวารสาร : ISSN 0125-3778  
  ISSN 2730-3357 (Online)  
   

วารสารแจกฟรี

รายการ ดาวน์โหลด
          JEM ปีที่ 39 ฉบับที่ 106 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565
          JEM ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565
          JEM ปีที่ 38 ฉบับที่ 104 กรกฏาคม-ธันวาคม 2564
          JEM ปีที่ 38 ฉบับที่ 103 มกราคม-มิถุนายน 2564
          JEM ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฏาคม-ธันวาคม 2563
          JEM ปีที่ 37 ฉบับที่ 101 มกราคม-มิถุนายน 2563
          JEM ปีที่ 36 ฉบับที่ 100 กรกฏาคม-ธันวาคม 2562
          JEM ปีที่ 36 ฉบับที่ 99 มกราคม-มิถุนายน 2562
          JEM ปีที่ 35 ฉบับที่ 98 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561
          JEM ปีที่ 35 ฉบับที่ 97 มกราคม-มิถุนายน 2561
          JEM ปีที่ 34 ฉบับที่ 96 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
          JEM ปีที่ 34 ฉบับที่ 95 มกราคม-มิถุนายน 2560
          JEM ปีที่ 33 ฉบับที่ 94 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559
          JEM ปีที่ 33 ฉบับที่ 93 มกราคม-มิถุนายน 2559
          JEM ปีที่ 32 ฉบับที่ 92 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558
          JEM ปีที่ 32 ฉบับที่ 91 มกราคม-มิถุนายน 2558
          JEM ปีที่ 31 ฉบับที่ 90 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557
          JEM ปีที่ 31 ฉบับที่ 89 มกราคม-มิถุนายน 2557
          JEM ปีที่ 30 ฉบับที่ 88 กรกฏาคม-ธันวาคม 2556
          JEM ปีที่ 30 ฉบับที่ 87 มกราคม-มิถุนายน 2556
          JEM ปีที่ 29 ฉบับที่ 85 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550
          JEM ปีที่ 28 ฉบับที่ 84 มกราคม-มิถุนายน 2550
          JEM ปีที่ 28 ฉบับที่ 83 กันยายน-ธันวาคม 2549
          JEM ปีที่ 28 ฉบับที่ 82 พฤษภาคม-สิงหาคม 2549
          JEM ปีที่ 27 ฉบับที่ 81 มกราคม-เมษายน 2549
          JEM ปีที่ 27 ฉบับที่ 80 กันยายน-ธันวาคม 2548
          JEM ปีที่ 27 ฉบับที่ 79 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548