ภาพกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
                  
   

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วท.ม.) สาขาวิทยาการการประเมิน
๙ กันยายน ๒๕๖๐

P1070890.JPG