- เปิดรับสมัครนิสิต
- โครงการประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสต์ฯ