สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดำเนินการจัดสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566