สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566 ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566