โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาประจำปีงบประมาณ 2566 ครบรอบ 62 ปี “The First Step of Innovation” 
(วันที่ 26 มิถุนายน 2566)